Ouderportaal >

Groep 7/8

Leerkracht voor de groep 

Maandag t/m vrijdag: meester Paul.
Hiernaast maken wij gebruik van stagiaires. Vanaf de eerste week is meester Kai bij ons in de groep voor 3 dagen per week. Mogelijk dat later in het jaar nog meer stagiaires volgen.
Voor gymnastiek hebben wij les van meester Tobias in de gymzaal.

Taal & spelling
We merken met de methode Taalactief. 
Taal: omvat de leerlijnen taal verkennen, woordenschat, spreken en luisteren en schrijven. De kinderen werken met een bronnenboek, werkschrift en digibord software. 
Spelling: Iedere dag is er aandacht voor spelling, zowel met methode als los aangeboden. Daarnaast dit jaar extra veel aandacht voor werkwoord spelling. 

Rekenen
We gebruiken de methode Wereld in Getallen. Een standaard rekenles duurt 60 minuten en heeft altijd dezelfde lesopbouw. 
- Iedere les begint met instructie. Daarbij krijgen de kinderen uitleg over 1 nieuw rekenonderwerp. 
- De kinderen die het na de instructie nog niet helemaal begrijpen, krijgen extra uitleg. 
- Weektaak: Na de instructie gaat iedereen zelfstandig werken aan de weektaak. Hierbij plannen ze zelf de tijd in, zodat ze aan het 
  einde van de week alle opgaven van die week hebben gemaakt. Deze weektaak wordt aangeboden op 3 niveaus: minimum, basis
  en plus. Kinderen kunnen makkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau. Zo halen we het beste uit ieder kind. 

Lezen
Op school besteden we veel tijd aan  lezen. Iedere dag lezen wij in ons leesboek. Het is belangrijk dat er thuis ook (voor)gelezen wordt. Dagelijks een aantal minuten lezen is leuk en ook leerzaam. De kinderen hebben een leesboek op niveau in hun la. 

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen maken wij gebruik van de methode Nieuwsbegrip 
De methode maakt gebruik van actuele thema's. Naast een klassikale instructie les per week zijn er in diezelfde week ook 2 digitale lessen die uw kind maakt. De methode besteedt veel aandacht aan leerdoelen die te maken hebben met het interpreteren van de tekst. 

Schrijven  
Handschriftontwikkeling: we werken met de methode Klinkers. We besteden aandacht aan het onderhoud van het verbonden schrift. De leerlingen schrijven met een vulpen of balpen in dit schrift. 

Wereldoriënterende vakken 
Verkeer: We werken met de verkeerskrant van Veilig verkeer Nederland. Met leuke en leerzame opdrachten, leren de kinderen over dagelijkse situaties in het verkeer. Na elk boekje volgt een toets. Hier hoeven de kinderen niet voor te leren. Groep 7 doet dit jaar verkeersexamen, zowel theorie als praktijk. 
Handvaardigheid / Tekenen Regelmatig wordt er een opdracht gemaakt waar de kinderen creatief mee aan de slag kunnen. Er worden verschillende materialen aangeboden waarmee de kinderen experimenteren.

Wist u dat:
 

 • De methode Trefwoord mooie verhalen bevat die een link kunnen leggen met onze huidige tijd
 • We ook best weleens wat huiswerk krijgen, wekelijks en incidenteel....
 • Je gymkleding niet moet vergeten, passende schoenen ook wel prettig zitten
 • We vaste spreek momenten hebben, maar je mij ook tussentijds mag aanspreken
 • We heel graag interessante ouders horen vertellen in de klas of op bezoek in hun bedrijf komen
​​​​​​Overige ditjes en datjes
 • Chromebooks gebruiken we alleen ter ondersteuning aan bepaalde vakken
 • Telefoons zijn niet zichtbaar in de klas aanwezig
 • Voor de kleine en grote pauze graag eten en drinken meegeven
 • Schoolmelk is te verkrijgen via de ouderraad van onze school
 • Wij dragen binnenschoenen in de school
 • Telefoneren door leerlingen kan via de schooltelefoon of in overleg met een eigen mobiel
 • Trakteren in de klas is altijd leuk, maar maak het niet te gek. De leerlingen van de bovenbouw mogen langs de groepen van de bovenbouw

Klassenouders 
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Indien er zaken zijn die u dwars zitten, blijf daar niet mee lopen maar spreek me aan. Samen kunnen we heel veel meer dan alleen.

Ik wens u en mezelf een heel fijn schooljaar toe en natuurlijk voor de leerlingen een heel leerzaam en goed jaar. 
Vriendelijke groet, 
Paul Kok